Начало Каталози Референции Контакти English

Кариера в компанията

Станете част от нашия екип!

Политика на компанията е да развива своите служители. При нас имате възможност да научите много нови неща, да се квалифицирате в дейности, които са малко разпространени в България. Имате реална възможност за кариерно развитие от най-ниското стъпало до ръководни длъжности. Имате възможност да прилагате иновативни и нестандартни предложения, повишаващи ефективността и удовлетвореността на труда.

ГЛАВЕН ОПЕРАТОР – ЛИНИЯ ЗА ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ

Описание на длъжността:

 • - Задължителен опит на средно ръководна позиция в производство - мин 2 год. Опит в производство с електростатично нанасяне на прахова боя се счита за голямо предисмтво.;
 • - Възможност за водене на екип;
 • - Анлглийски Език на работно ниво се счита за предисмтво;
 • - Добра комп. грамотност - мин. Excel на много добро ниво;
 • - Аналитично мислене и нагласа за стриктна отчетност в звеното;
 • - Опит в съставяне на сменни графици/контрол присъственост;
 • - Познаване на основни технологични/механични/технически възли, изграждащи подобно звено;
 • - Желание за развитие;
 • - Оперативно водене на процеса по отделяне на заявки; предвижването им за боядисване; следене на процеса по боядисване, и задаване на корегиращи действия, ако се налага;
 • - Основно задължения са да познава техниката, с която се работи - Попълване стриктно на отчетна документация;
 • - Следене планираните за деня заявки - изпълнение; отчетност, и репортинг;
 • - Недопускане, и действия за минимизиране на брака в звеното;
 • - Първична отчетност по присъственост в повереното звено;

Изисквания към кандидата:

 • - Опит в прахово боядисване;
 • - Средно образование; Висше образование техничесто, ще се счита за предимство;
 • - Компютърна грамотност;
 • - Добри познания на процеса за прахово боядисване
 • - Да контролира производствения процес на боядисване;
 • - Умения за боравене с машини и съоръжения;
 • - Умения за управление и настройка на машини по зададени параметри;
 • - Умение за работа в екип;

Компанията предлага:

 • - Постоянен трудов договор;
 • - Отлично възнаграждение ;
 • - Постоянно и гарантирано възнаграждение;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
Мотокарист

Мотокарист:

Изисквания към кандидата:

 • - Документ за правоспособност;
 • - Опит като мотокарист минимум 1 год.;
 • - Умения за работа в екип;
 • - Умение за вземане на решения и подреждане на задачите по важност ;
 • - Дисциплинираност и отговорно отношение към трудовия процес;

Компанията предлага:

 • - Постоянен трудов договор;
 • - Отлично възнаграждение;
 • - Постоянно и гарантирано възнаграждение ;
 • - Осигурен транспорт;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
Началник склад – Eкспедиция на готова продукция


Основни задължения на длъжността:

 • Координира и изпълнява дейността по изпълнение на заявки и товарене на камиони.
 • Организира товаренето и изпълнението по заявки предоставени му от прекия ръководител.
 • При отсъствие на прекия ръководител заявките се изпълняват по съгласуване с Търговски отдел и съответните координатори за вътрешен и външен пазар.
 • Оформя документацията по изписване на натоварените количества по заявка.
 • Следи за правилното товарене на стоката, както и за правилното ѝ укрепване.
 • Организира, координира и контролира товаро-разтоварните работи и следи за правилното използване на складовата площ.
 • Следи за намаляващи позиции по складовите наличности и информира своевременно прекият си ръководител.
 • Проверява за съответствие между приеманите в склада стоково-материални ценности и съпровождащите ги документи и съдейства безотказно на ФСО.


Изисквания към кандидата:

 • - Завършено средно образование;
 • - Професионален опит- 3 години;
 • - Компютърна грамотност и добра работа с MS Office;
 • - нормативните документи, стандарти, технология и организация на пласментната дейност; изискванията на първичната отчетност в склада; правилата за експлоатация на наличната техника; познаване всички видове готова и полуготова продукция; нормативите за товаро-разтоварните работи и ефективното използуване на енергията..
 • - задължителни - гъвкавост, отговорност, съобразителност, умения за работа в екип, издържливост, и емоционална стабилност.


Компанията предлага:

 • - Постоянен трудов договор ;
 • - Възможност за придобиване на ценен професионален опит чрез практика;
 • - Постоянно и гарантирано възнаграждение;
 • - Работа в млад и динамичен екип;
 • - Социални придобивки;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
СПЕДИТОР - ДИСПОНЕНТ

Описание на длъжността:

 • - Вие ще организирате, координирате и проследявате целия процес по транспортиране на стоките и товарите;
 • - Ще комуникирате с други фирми за търсене и намиране на товари.;
 • - Вие ще планирате и координирате работата на шофьорите като ще оказвате необходимо съдействие при възникнали проблеми, ще ги мотивирате за постигане на максимални резултати и ще работите с тях с цел постигане фирмените изисквания;
 • - Ще създавате ефективна схема за групиране и комбиниране на товарите, в съответствие с конкретната транспортна задача и маршрут с цел оптимален маршрут;
 • - Административната ви дейност ще включва и окомплектоване на цялостната документация по превоза - товарителници, ЧМР, които се предават за последваща обработка и служат за отчитане на работата;
 • - Ежедневно следите, проверявате и анализирате целия процес на транспортиране.
 • - Въвеждате, утвърждавате в практиката и контролирате правилното изпълнение на фирмените цели и политики;


Изисквания към кандидата:

 • - Висше/ средно образование с икономическа или техн. насоченост, а образование в сферата на транспорта ще се счита за предимство;
 • - Много добра компютърна грамотност;
 • - Нагласа и желание за активна комуникация с шофьори, колеги и фирми;
 • - Нагласа и желание за работа в динамична среда и стрес.
 • - Отговорна, лоялна, инициативна и креативна личност;


Компанията предлага:

 • - Постоянен трудов договор ;
 • - Постоянно и сигурно получаване на възнаграждението;
 • - Млад и динамичен колектив;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
ЕЛ. ТЕХНИК В ПРОИЗВОДСТВО

Описание на длъжността:

 • - Следи и поддържа надеждната работа на ел. инсталациите на машините и съоръженията в предприятието;
 • - Участва в профилактиката и ремонта (авариен или текущ) на електро-апаратурата на оборудването;
 • - Ремонтира самостоятелно възникналите аварии по електрическата част на машините, които са на експлоатация в предприятието;
 • - Изработва по създадена вече техническа документация ел.табла и пуска в действие нови машини;
 • - Самостоятелно борави с ел.схемите на машините;
 • - Демонтира и монтира електро-апаратура , електрически модули и др. подлежащи на ремонт или замяна.;


Изисквания към кандидата:

 • - Опит в областта от производствено предприятие;
 • - Умения за работа с електро и електронна диагностична апаратура;
 • - Познания по работата на PLC Siemens или други системи за управление и контролери;
 • - Познания по работата на честотни регулатори.
 • - Познания за управление и защита на асинхронни двигатели;
 • - Разчитане на електрически схеми на базата на релейна и електронна логика;
 • - Познания в областта на инструменталното стопанство необходимо при работа със струг или фрези. Познания за допълнителни приспособления при работата с поверените машини.;
 • - Познания по следене и контролиране на температурни процеси;
 • - Умения за разчитане на електротехнически чертежи;
 • - Личностни качества – умение за работа в екип, отговорност, инициативност за решаване на възникнали в хода на работата проблеми, умение за анализиране на причините за възникналите аварии;
 • - Възможност за работа на сменен график;


Компанията предлага:

 • - Отлично възнаграждение ;
 • - Постоянна работа на постоянен трудов договор;
 • - Възможности за обучение и кариерно развитие;
 • - Социален пакет и персонални бонуси;
 • - Динамична и предизвикателна среда;
 • - Сигурност и стабилност в утвърдена индустриална група;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
МЕХАНИК ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

АЛТЕСТ ТРАНС“ ЕООД е съвременна транспортна фирма, оперираща с нови собствени превозни средства в страната и чужбина. За сервиза си, компанията търси:

МЕХАНИК ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

Описание на длъжността:

 • - Извършва професионално, отговорно и в оптимален срок неотложни, текущи, основни ремонти;
 • - Участва в плановата профилактика на автомобилите – тежкотоварни, товарни и леки;
 • - Организира извършването на прегледи и ремонти в автопарка;
 • - Подава информация за необходимостта от доставка на резервни части и консумативи;
 • - Носи материална отговорност за резерни части, консумативи и инструментариум;


Изисквания към кандидата:

 • - Средно техническо образование – ДВГ – предимство;
 • - Опит като механик в автосервиз - минимум 2 години;
 • - Добра компютърна грамотност;
 • - Отговорен, лоялен, прецизен при работа с инструменти.
 • - Инициативна и креативна личност.


Компанията предлага:

 • - Постоянен трудов договор ;
 • - Сигурно, отлично и постоянно възнаграждение;
 • - Социални придобивки ;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
Лаборант в производство

Описание на длъжността:

 • - Взима проби за анализ от процесите в различни звена;
 • - Анализира, измерва, изпитва по методика съгласно определени стандарти;
 • - Окачествява продукцията, като прави входящ и изходящ контрол;
 • - Води необходимата документация свързана с лабораторния контрол и качество;
 • - Отговаря за достоверността на извършените замервания и анализи, както и за правдивостта на направените заключения;
 • - Отговаря за правилното използване на различните аналитични методи, уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.
 • - Отговаря за качеството на готовата продукция;
 • - Следи за пълната окомплектованост на документацията, придружаваща изделията;
 • - Създава документация по проследяване на процесите по окачествяване, гарантираща необходимия качествен контрол в различните етапи на производство;


Изисквания към кандидата:

 • - Кандидатът трябва да познава физико-химическите свойства на използваните суровини и материали и стандартизационните изисквания към тях, като задължително ще премине обучение;
 • - Образование - Средно химическо /лаборант или еколог/, Висше - химическо е предимство;
 • - Отлична компютърна грамотност;
 • - Професионален опит - минимум 3 години стаж като лаборант или ОТК.
 • - Динамична и организирана личност;
 • - Инициативност, способност за вземане на самостоятелни решения;
 • - Отлични комуникативни умения;
 • - Отговорност към поставените задачи;
 • - Организираност;
 • - Енергичност;
 • - Постоянство;
 • - Работа в производствения бранш се счита за предимство;


Компанията предлага:

 • - Постоянен трудов договор ;
 • - Отлично и постоянно възнаграждение;
 • - Социални придобивки - транспорт, храна и др.;
 • - Възможност за придобиване на ценен професионален опит чрез практика;
 • - Работа в млад и динамичен екип;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам